Školicí středisko YACHTING CENTRE CLIPPER nabízí kurzy jak jednotlivcům, tak organizacím (Povodím, Hasičskému záchrannému sboru, Krizovým odborům obcí a dalším), a to v následujícím rozsahu:

1. Kurzy vůdců malého/rekreačního plavidla
Kategorie: M,M20,S,S20   Oblasti: VMP,VRP   Délka trvání: 1-3 dny
Cena kurzu (zahrnuje základní učební pomůcky):
  - jachtařské minimum: 700 Kč
  - vnitřní vody: 1.800 Kč
  - mořské vody: 1.500 Kč
Záloha 1.000 Kč.

2. Kurzy způsobilosti velitele námořní jachty - oblast C
Cena kurzu: 5.000 Kč
Záloha 1.000 Kč.
Jarní kurz bude uspořádán ve dnech 6.-8.května 2022.
Zkoušky podle dohody s Námořním úřadem asi 14 dní po každém kurzu.

3. Kurzy způsobilosti velitele námořní jachty - oblast B
Cena kurzu: 4.000 Kč
Záloha 1.000 Kč.
Kurz bude v případě dostatečného zájmu uspořádán na jaře 2022.
Termín bude včas oznámen.

4. Kurzy radiotelefonistů námořní pohyblivé služby
Kategorie: omezený/všeobecný průkaz radiotelefonisty, SRC
Délka trvání: 1 den
Cena kurzu: 2.500 Kč
Záloha 500 Kč.
Termíny kurzů radiotelefonistů pro rok 2022 a následující ochotně sdělí a přihlášky registruje Ing. Zdeněk Chmelař (telefon 495 515 640, 602 470 973).