Vítejte na stránkách školicího střediska YACHTING CENTRE CLIPPER. Naše firma organizuje školení nových kapitánů malých plavidel i námořních jachet a radiotelefonistů námořní pohyblivé služby. Po získání oprávnění k vedení plavidla Vám rádi poradíme při plánování samostatné plavby a zapůjčení či koupi lodě.

YACHTING CENTRE CLIPPER organizuje kurzy již od roku 1990. Výuku zajišťují odborníci pověření Ministerstvem dopravy ČR, kteří jsou současně zkušenými jachtaři: Kpt. Josef Dvorský, Ing. Zdeněk Chmelař, Ing. Jiří Stránský, MUDr. Miroslav Šercl, PaedDr. Blanka Černá a RNDr. Petr Váchal. Výsledky účastníků kurzů, měřené úspěšností u zkoušek a navazující praxí na moři, jsou vynikající.

Řídíme se zásadou, kterou si kdysi vytýčil Jan Baťa: Každý, kdo podniká, musí být zpočátku nejlepší a nejlevnější, později už jen nejlepší.
Proto:
1. Školení věnujeme v porovnání s jinými školícími středisky jednoznačně nejvíce času - neuznáváme rychlokurzy. To proto, aby frekventanti našich kurzů měli již v průběhu školení dostatek času probíranou látku si procvičit a zažít.
2. Naši školitelé jsou nejen odborníci s pedagogickými zkušenostmi, ale i zkušení jachtaři. Školíme tudíž na vysoké odborné úrovni.
3. Jako jachtaře poutá celý náš tým k vodním sportům hluboký vnitřní vztah. Těšíme se proto upřímně z dobrých výsledků našeho snažení. Našim svěřencům pak vždy ve všem rádi poradíme a pomůžeme i poté, co složili zkoušku a získávají první vlastní kapitánské zkušenosti.
4. Naše kursovné patří přesto v porovnání s konkurencí mezi ta nejnižší.

Říká se: Konec dobrý – všechno dobré. U kapitánských zkoušek toto potvrzuje úspěšnost našich absolventů, která je zcela mimořádná.
Velice dobře jsme proto hodnoceni Námořním úřadem i Státní plavební správou. Nebylo, není a ani v budoucnu tomu nemůže být jinak - školíme více než třice let a k poctivosti našeho konání jsme zavázáni tradicí i Vámi, které jsme ke zkouškám zodpovědně připravili a jako kapitány na vnitřní vody i moře s přáním mnoha vlastních šťastných plaveb vypustili.

Všechny nabízené teoretické kurzy probíhají v Hradci Králové, Velké náměstí čp.1 (budova historické radnice vedle Bílé věže). Své služby nabízíme všem českým jachtařům - zkušenějším, i těm, kteří krásy jachtařského sportu teprve začínají objevovat.